REFERAT ÅRSMØTE 26. MAI

SE REGNSKAP 2015

SPESIFISERTE UTGIFTER 2015Årsmeldinger

ÅRSMELDING 2015
SVOLVÆR KIRKEGÅRDS VELFORENING - Stiftet 1999

Svolvær kirkegårds velforening hadde sitt siste årsmøte 19. mai 2015 på Meninghetshuset kl. 18.00

Møtet var gjort kjent i media og også tilsendt Menighetsrådet, Vågan kommune og Svolvær innbyggerforening.

Styret har bestått av følgende:

Liv P. Larssen leder/kasserer
Randi Berg
sekretær
Ole Håkon Svenning styremedlem
Baard Nordby styremedlem
Arne Walter Mørch styremedlem

Beate Hardy varamedlem
Solveig Flatø varamedlem

Antall medlemmer

Pr. 1/1-2016 har vi registrert 150 medlemmer.

Styremøter

Det har vært avholdt 1 styremøte i tillegg til årsmøtet

Kontingent

Kontingenten har også i 2015 vært kr. 150,-.

Økonomi

Det vises til vedlagte regnskap som viser en beholdning pr. 1/1-16 på kr. 133.841,-.

Dugnad

6. mai 2015 hadde vi dugnad på kirkegården. I tillegg til å rydde inn kranser etc, fikk vi satt ut 9 benker.

Utførte og kommende oppgaver:

Det jobbes fortsatt med å forlenge steingjerdet oppover Blåtindveien. På grunn av arbeidet med renovering av kirkegården, er arbeidet med klokketårnet utsatt til kirkegården er ferdig.

E. Nilssen Bygg AS skal forestå arbeidet, og vi er i jevnlig dialog med firmaet.

Ny kirkegård

Arbeidet med renovering/gjenbruk av kirkegården er i gang, og skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2016.

Sluttord

Med denne årsberetningen takker vi alle som har støttet vår Vel-forening. Vi takker for medlemsavgiften og vi takker for gaver og økonomisk støtte. Vi ønsker flere medlemmer og vi ønsker også dugnadshjelp.

FOR SVOLVÆR KIRKEGÅRDS VELFORENING


Randi Berg
sekretær

Årsmeldingen sendes ut til Vågan kirkelige fellesråd, Svolvær Menighetsråd, Menighetsbladet, Vågan kommune, Svolvær Innbyggerforening, Lofotposten og Våganavisa. Legges også til utdeling på Menighetshuset.

årsmøte 19. mai.


Svolvær Kirkegårds Velforening ©2016